Mission, vission og værdier

Mission

Freehand Coffee Company er ikke et helt almindeligt kaffefirma. I Freehand Coffee Company elsker vi kaffe. Og vi har en vision. En vision, der handler om at drive virksomhed og sælge kaffemaskiner, kaffe og øvrigt tilbehør af højeste kvalitet, dyrket på en både miljømæssigt og menneskeligt bæredygtig måde.

 

Vi arbejder for, at hver eneste kop kaffe vi drikker, bidrager til at gøre verden til et bedre sted at være – kop for kop!

 

I Danmark drikker vi mellem 10 og 12 millioner kopper kaffe hver eneste dag. I de senere år er vi begyndt at stille væsentligt højere krav til den kaffe, vi drikker. Heldigvis. Vi stiller krav til smagen, men også til den måde, kaffen er produceret på, og de vilkår, hvorunder kaffebønderne arbejder.

 

Hos Freehand Coffee Company tror vi på at man godt kan nyde en god kop kaffe samtidig med at man yder et lille bidrag til at gøre verden til et bedre sted at være. Vi tror på at man selv med små skridt kan være med til at gøre en stor forskel på den verden vi er en del af.

 

Vi tror på, at vi sammen skal udfordre den måde, globale råvarer konventionelt handles med henblik på et tilføre værdi i starten af forsyningskæden.  Globale forsyningskæder har potentiale til at afhjælpe fattigdom på en bæredygtig måde – og vi har et ansvar for at få det til at ske. Vi ønsker at udforske ikke bare hvor grænserne går, men hvad der ligger udover grænserne, så de globale handelsmønstre bliver mere balancerede og mere retfærdige. 

Kaffe er en enorm global industri. Hele verdens befolkning drikker kaffe, og derfor er det også et af de områder, hvor vi hver især som enkeltpersoner kan gøre en forskel, der kan mærkes. Alene ved at vælge den rigtige kaffe, når vi køber ind.

 

Som det ser ud lige nu på verdensmarkedet, går 98% af profitten på en sæk kaffebønner til en meget lille håndfuld af multinationale kaffeproducenter.

 

Vi kalder dem for nemheds skyld Big Coffee. Den opnåede profit eksporteres til vesten, og det betyder, at kun 2% rent faktisk går til de mennesker, der dyrker kaffen. Den lokale økonomi stagnerer, når al profit suges ud af de producerende lande, som forbliver afhængige af udviklingsbistand.

 

Sådan behøver det ikke være. Og sådan bør det ikke være. Med Freehand Coffee Company er du med til at give en hånd til bæredygtigheden, miljøet og især kaffebøndernes vilkår. Vi ser det som en del af vores ansvar at sikre at kaffebønderne har gode vilkår og vil igennem Freehand Foundation sikre at flere mennesker kan skabe sig en levevej som kaffebonde.

 

Freehand Foundation er i sin enkelthed en fond der er etableret som en form for ”iværksætterydelse” for kaffeplukkere. Det er folk, der er hensat til en ofte kummerlig tilværelse med sæsonarbejde og meget uregelmæssig indkomst. Freehand Coffee Foundation stiller et mikrolån til rådighed som er rente og afdragsfrit i 5 år indtil en eventuel høst kan sikre tilbagebetaling. Denne tilbagebetaling forbliver i Fonden og reinvesteres i nye farme og sikre nye kaffeplukkere muligheden for at blive selvstændige.

 

Ved at give disse mennesker mulighed for at få foden under eget bord kan vi være med til at sikre et stabilt indtægtsgrundlag for disse mennesker – samt en stabil udvikling af den lokale dyrkning af kaffen.

 

Det bygger på WHO’s smukke morale (frit citeret): Giv folk en fisk og du brødføder dem en dag – giv dem en fiskestang og du brødføder dem for livet.

AT HVER ENESTE KOP KAFFE VI DRIKKER ER MED TIL AT GØRE VERDEN TIL ET BEDRE STED
– KOP FOR KOP!

Er vi filantroper? Nej, vi er også erhvervsdrivende, der ønsker at tjene penge på det, vi beskæftiger os med, men den skævhed, der eksisterer inden for produktionen af kaffe, kan ikke på nogen måde retfærdiggøres. Ved en simpel forskubning i kaffekæden kan vi ved fælles hjælp forbedre livet for millioner af mennesker på en radikal og positiv måde.

Du vinder, fordi du får fremragende kaffe til samme pris, som du er vant til at betale, og de kaffeproducerende lande vinder, fordi de beholder en større bid af kagen. Freehand Coffee Company understøtter således en social revolution. Og du kan være med til at sætte den i gang – alene ved at vælge den rigtige kaffe.

Ved at vælge Freehand Coffee Company vælger du samtidig at støtte vores arbejde med at løse nogle af vores globale udfordringer defineret i form af FN’s bæredygtighedsmålsætninger

Freehand Coffee Company er medlem af UN Global Compact og har forpligtet sig til at skabe konkrete initiativer, der understøtter fem af FN’s 17 Verdensmål.

Vores impact – ’in business’ for at ændre vores opfattelse af god kaffe

Hos Freehand Coffee Company tænker vi bæredygtighed med i alt hvad vi gør, og vi forsøger konstant at blive bedre og finde nye måder at agere ansvarligt som virksomhed i vores branche. Vores mål er, at vores kaffe bliver bæredygtig hele vejen i gennem – fra bærret på busken til den færdigbryggede kop.

 

Dette arbejder vi for ved at levere kaffeløsninger med fokus på bæredygtighed til virksomheder, hvor vi har sat vores grønne fingeraftryk på alle led af kaffens værdikæde.

 

Samtidig forsøger vi at ændre vores kunders opfattelse af god kaffe og ansvarlig produktion gennem vores produkter og engagement i vores projekter.

 

Som virksomhed opererer vi med den tredobbelte bundlinje, hvor vi har fokus på people, planet and profit. Vores ønske er at bidrage til at afskaffe fattigdom og skabe ordentlige jobs og økonomisk vækst i de lande, hvor kaffen produceres. Vi ønsker at bruge naturens ressourcer med kærlig omtanke og sikre bæredygtig produktion og forbrug – alt sammen i meningsfyldte partnerskaber med virksomheder og organisationer, der ligesom os arbejder for bæredygtig og ansvarlig udvikling. Det mener vi godt kan lade sig gøre. Vi kalder det kaffe med god smag i munden.

 

Freehand Foundation og Puro Fairtrade Coffee
– for mennesker og for miljøet

 

Hos Freehand Coffee Company har vi derfor valgt at engagere os direkte i to projekter, som udspringer af vores commitment til FN’s 17 Verdensmål og Global Compacts 10 principper: Vi har oprettet Freehand Foundation, der arbejder for bæredygtig kaffeproduktion og ordentlige forhold for kaffebønder i Honduras ud fra et langsigtet investeringsperspektiv. Og vi sælger FairTrade kaffe under brandet Puro, der er sat i verden for at bidrage til bevarelsen af regnskov, biodiversitet og dyreliv i områder med kaffeplantager samt sikre ordentlige forhold for kaffebønderne. 

 

Netop arbejdet med certificeringer som f.eks. FairTrade gør, at vi er tættere på kaffebønderne, og kan sikre dem ordentlige forhold og fair priser for deres produkter. Dermed mindsker vi også risikoen for korruption og brud på menneskerettigheder gennem dårlige arbejdsforhold i kaffens produktionslande ud fra Global Compacts principper.

 

Med Rainforrest Alliance certifikatet kan vi på samme måde bedre garantere over for vores kunder, at vi producerer og køber vores kaffe med omtanke for miljøet og biodiversiteten i de kaffeproducerende lande. Dette er en del af vores bidrag til Global Compacts principper om miljø.

FN's verdensmål 1

Mål 1: afskaf alle former for fattigdom

Delmål: 1.4: Give mennesker adgang til ejendomsretten over jord gennem f.eks. mikrofinansiering

Vi gør: Støtter kaffebønderne i Honduras gennem Freehand Foundation

Mål 8: Fremme vedvarende økonomisk vækst og skabe anstændige jobs

Delmål: 8.3: Fremme udviklingsorienterede politikker der skaber anstændige jobs gennem adgang til finansielle tjenesteydelser. 8.8. Fremme og beskytte arbejdstageres rettigheder

Handling: Støtte kaffebønderne i Honduras gennem Freehand Foundation

FN's verdensmål 8
FN's verdensmål 12

Mål 12: SIKRE BÆREDYGTIGE FORBRUGS- OG PRODUKTIONSFORMER

Delmål: 12.5: Reducere affaldsgenerering gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genvinding

Handling: Udfasning af engangsservice af plastik, kopper af bambus, genanvendelse af kaffegrums til nye formål

Mål 15: BESKYTTE, GENOPRTTE OG STØTTE BÆREDYGTIG BRUG AF ØKOSYSTEMER PÅ LAND

Delmål: 15.2,4: Beskyttelse af skove, bjergøkosystemer og biodiversitet

Handling: PURO-kaffe, ved salg af hvert kilo freder 23m2 regnskov, og derved er med til at bevare og beskytte regnskoven gennem World Land Trust.

FN's verdensmål 15
FN's verdensmål 17

Mål 17: STYKR GLOBALE PARTNERSKABER FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Delmål: 17.16: Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling

Handling: Partnerskaber med World Land Trust, AESMO og COCREBISTOL