Vilkår – Salgs- og leveringsbetingelser – Freehand Coffee Company

Vilkår – Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser (webshop & ingredienser)

Alle oplyste priser på www.freehandcoffee.dk er inkl. moms, når du handler som privatkunde. Er du logget ind som B2B- kunde er alle priser oplyst ekskl. moms.  Alle priser er ekskl. porto/fragt. Alle fakturerer pålægges et administrationsgebyr på 25 kr.
Der tillægges et miljøtillæg på 4% af købssummen på fakturaen.

Gældende for Danmark: alle ordrer over kr. 1.200,00. leveres fragtfrit øvrige ordrer tillægges kr. 150,00 i gebyr.
Gældende for Grønland og Færøerne samt øvrige udland: Betaling finder sted ud fra Post Danmarks “Carry On”(Fly) gældende rater.

Der foretages ikke delleveringer uden forudgående aftale. Er en eller flere af de bestilte varer i rest (noteret med en forventet leveringsdato ud over de sædvanlige 1-3 dage), bliver hele ordren sendt samlet ved modtagelse af de manglende varer. Er varen i rest, vil der være oplyst et alternativ til det ønskede produkt ellers kontakt vores kundeservice for vejledning. Erstatninger købes til de i shoppen angivne salgspriser. Fremgår evt. restordre ikke af hjemmesiden ved bestilling vil de blive kontaktet senest 48 timer efter ordreafgivelse. I tilfælde af manglende information om forsinket levering står det kunden frit for at annullere ordren.

Enkelte vare på shoppen er ikke lagervarer og har derfor altid leveringstider på 3-5 dage. Vi anbefaler, at der altid bestilles i god tid.

Levering af varer fra Freehand Coffee Company A/S’s webshop, anses for sket, når kunden har fået varen leveret.
Alle bestillinger sendes med transportør valgt af Freehand Coffee Company A/S, hvis ikke andet er aftalt særskilt.
Ordren afsendes mandag – fredag indenfor 48 timer efter modtagelse. Levering på købers adresse i Danmark, vil derfor normalt ske indenfor 3 arbejdsdage fra ordreafgivelse. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.
Der tages forbehold for eventuel restordre – fremgår det ikke af hjemmesiden ved bestilling vil de blive kontaktet senest 48 timer efter ordreafgivelse. I tilfælde af manglende information om forsinket levering står det kunden frit for at annullere ordren.

Alle varer leveres på hverdage mellem kl. 8.00 og kl. 16.00. Der skal kvitteres for modtagne varer. Hvis der ikke er nogen til at modtage varerne vil de blive forsøgt genleveret den følgende dag mod et gebyr på kr. 150,00 ekskl. moms. Varer kan leveres uden underskrift, hvis der foreligger en underskrevet fuldmagt til Freehand Coffee Company A/S og aftale vedr. leveringssted.
Risikoen for varer bestilt i vores webshop overgår til køber, når der kvitteres for modtagelse. Er varen blevet beskadiget eller forringet efter køberen har fået den i hænde, bevares fortrydelsesretten, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra købers side.

Husk at gemme originalemballagen, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage. Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra Freehand Coffee Company A/S, skal påberåbes inden 2 hverdage efter at fejlen opdages. Det er din pligt at angive og på forlangende dokumenterer varens fejl.
Henvendelser vedr. fejl og mangler rettes til Freehand Coffee Company A/S på e-mail: ordre@freehandcoffee.dk . Husk altid at angive ordre nr. ved henvendelse.
Freehand Coffee Company A/S yder 14 dages fortrydelsesret ved salg af ingredienser, gældende fra den dag varen leveres. Fortrydes købet, skal Freehand Coffee Company A/S underrettes herom senest 14 dage efter den dag, varen er modtaget.
Varen skal returneres i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Dette er også gældende for emballage og infoskilte på varen. Varer tages kun retur i ubrudt emballage.
Omkostninger vedr. returnering af varer afholdes af køber. Et køb kan fortrydes ved enten at nægte modtagelse af varen eller ved at returnere varen til Freehand Coffee Company A/S.
Returnering skal altid være efter aftale med en medarbejder fra Freehand Coffee Company A/S.

Alle ordre opbevares i 5 år jf. bogføringsloven af hensyn til oplysningspligten.

Salgs- og leveringsbetingelser (Automater & Udstyr)

Nedennævnte salgs- og leveringsbestemmelser er gældende, såfremt ikke andet er aftalt skriftligt mellem Freehand Coffee Company A/S og køber.
Alle tilbud afgivet af Freehand Coffee Company A/S er gældende i 30 dage fra tilbuddets afgivelse.
Alle priser oplyst af Freehand Coffee Company A/S er excl. moms.
Freehand Coffee Company A/S betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

Freehand Coffee Company A/S forbeholder sig ret til at beregne en månedlig rente, efter rentelovens regler, i tilfælde af manglende rettidig betaling. Yderligere tillægges rykkeromkostninger på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse.

Opgivet leveringstid er regnet fra datoen, hvor ordren modtages. Forsinkelser i levering berettiger ikke køber til erstatning.
Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager dette Freehand Coffee Company A/S for ethvert ansvar. Freehand Coffee Company A/S forbeholder sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen, eller udskyde levering.
Levering af udstyret skal kunne foregå ad almindelige adgangsveje. Såfremt der er etage adskillelse, skal der forefindes elevator til transport af udstyret. Ellers vil kunden blive faktureret for brug af flyttefirma til transporten op ad evt. trapper.

Ved installation er der forhold, som skal være bragt i orden inden besøget. Herunder blandt andet vand- og el- installationer. Såfremt dette ikke måtte være tilfældet, må kunden påregne en faktura på min. kr. 1450,00 vedr. forgæves kørsel og teknikertime.

Der ydes 12 måneders garanti og reklamationsret. Mangler og reklamationer ved de leverede varer skal være Freehand Coffee Company A/S i hænde senest 8 dage fra leveringsdato.
Garantien forudsætter, at der i garantiperioden kun anvendes originale reservedele fra Freehand Coffee Company A/S.
Garantiperioden regnes fra det tidspunkt hvor Freehand Coffee Company A/S har faktureret/leveret varen.

Kunden har modtaget oplysninger om varens egenskaber og anvendelsesmuligheder, og har modtaget de nødvendige forskrifter for varens rette brug.
Freehand Coffee Company A/S kan ikke gøres ansvarlig for skade, der skyldes urigtig brug af varen.
Freehand Coffee Company A/S er kun ansvarlig for personskade, når det kan dokumenteres at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Freehand Coffee Company A/S’s medarbejdere. Freehand Coffee Company A/S har intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre. Freehand Coffee Company A/S har I intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte eller afledet tab.

Evt. returnering af varer skal altid aftales forud med Freehand Coffee Company A/S, og sker altid for købers risiko og regning med mindre andet er aftalt.
Ved leje/leasing/operating eller andre finansierede aftalers udløb tilhører udstyret Freehand Coffee Company A/S. Alle tvister mellem køber/kunde og Freehand Coffee Company A/S afgøres efter dansk ret ved retten i Odense.
Alle ordre opbevares i 5 år jf. bogføringsloven af hensyn til oplysningspligten.

 

Persondatapolitik hos Freehand Coffee Company A/S

 

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Freehand Coffee Company A/S.
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.
Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, firmanavn, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.Freehand Coffee Company A/S indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:- Besøger vores hjemmeside
– Gennemfører et køb af vores produkter
– Opretter en kundekonto
– Tilmelder dig vores nyhedsbrev
– Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedbackDen dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.freehandcoffee.dk, www.maas-int.dk og service.freehandcoffee.dk er Freehand Coffee Company A/S, Klokkestøbervej 3, 5220 Odense M, CVR-nr. 29527768Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, firmanavn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en eventuel faktura.

Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, evt. firmanavn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare. Svarende til den juridiske oplysningspligt om regnskaber m.v.

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, firmanavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. Blue Water Shipping A/S med henblik på levering af dine indkøb. Blue Water Shipping A/S kan bruge underleverandører.

Vi har vores webshop og betalingssystem gennem DanDomain A/S, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DanDomains datacentre.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

– At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
– At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse GDPR@freehandcoffee.dk

Klokkestøbervej 3, 5230 Odense M & Hørskætten 18, 2630 Tåstrup